Aktualizacja regulaminu

Krapkowice 2017-01-10.

23 września 2016 r. uchwalono ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823; dalej Ustawa). Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2017 r. (dwa miesiące od dnia publikacji, która miała miejsce 9 listopada) i stosuje się ją do wszystkich abonentów będących konsumentami, stąd konieczne jest wprowadzenie zmian również do obowiązujących regulaminów.

W związku z tym, że zmiany wynikają ze zmiany przepisów obowiązującego prawa abonentowi nie przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy bez ponoszenia kosztów zwrotu udzielonych ulg.

Zmiany regulaminu wejdą w życie 30 dni od niniejszego ogłoszenia(9 luty 2017r.).

 art. 60a ust. 3a Prawa telekomunikacyjnego: W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie.

Aktualny regulamin znajdą Państwo w dziale Dokumenty [https://www.ksinternet.pl/pomoc/dokumenty/]

Ta strona używa plików cookie. Aby się dowiedzieć więcej kliknij tutaj
OK Rozumiem
x
Skip to content