Zamawianie usług

Uwaga: Zamówienie usługi jest niezobowiązujące. Zanim usługa zostanie uruchomiona następuje nieodpłatna weryfikacja warunków technicznych pod wskazanym adresem instalacji i dopiero wtedy jest podpisywana właściwa umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Imię i nazwisko/Nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Adres instalacji (wymagane)

Osoba polecająca(promocja Poleć Sąsiada-regulamin)

Opis zamówienia(internet,telewizja,telefon) (wymagane)

Wyrażam zgodę na używanie przez Krapkowickie Sieci Internetowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego. 

Art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. 
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw. 
3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krapkowickie Sieci Internetowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach 47-303 ul.ks.Koziołka 23,Osiedle XXX-lecia 20(do dnia 01.03.2020) w niżej wymienionych celach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (opubl . t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Mam świadomość, że przekazanie danych osobowych Krapkowickie Sieci Internetowe sp. z ograniczoną odpowiedzialnością jest dobrowolne i podlega zapisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Krapkowickie Sieci Internetowe sp. z o.o. będzie administrować danymi, tj. przechowywać oraz przetwarzać. 

Krapkowickie Sieci Internetowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim. 

Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia. 

Ta strona używa plików cookie. Aby się dowiedzieć więcej kliknij TUTAJ
OK Rozumiem
x
Skip to content