Jakość usług

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych

(Krapkowickie Sieci Internetowe sp. z o.o.)

  • Deklarowane wartości dotyczące jakości usług telekomunikacyjnych:
  1. Operator świadczy usługi telekomunikacyjne z zachowaniem następujących wskaźników jakości usług:
Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1) Maksymalna/deklarowana prędkość usługi dostępu do Internetu (pobierania i wysyłania danych) Wskazana w umowie
2) Minimalna prędkość usługi dostępu do Internetu 90 % prędkości maksymalnej
3) Zwykle dostępna (przez co najmniej 80 % doby) prędkość usługi dostępu do Internetu 93 % prędkości maksymalnej

 

  1. Zależnie od wybranej przez Abonenta oferty, prędkość pobierania i wysyłania danych różni się. Przykładowo, plik wideo o rozmiarze 1 GB zostanie pobrany w czasie: 1 min 22 s dla Usługi, której prędkość pobierania wynosi 100 Mb/s lub 13 min 39 s dla Usługi, której prędkość pobierania wynosi 10 Mb/s przy maksymalnej dostępnej prędkości pobierania danych (w przykładach użyto jednostek: GB – gigabajt (1 GB = 1024 MB), MB – megabajt, Mb – megabit (1 MB = 8 Mb)). Przy przepustowości na poziomie minimalnym, czas pobierania będzie odpowiednio dłuższy, zgodnie parametrami wskazanymi w ust. 12. Wybór Usługi o przepustowości pobierania niższej niż 10 Mb/s może uniemożliwić korzystanie z niektórych treści i aplikacji wymagających wyższych przepustowości, takich jak odtwarzanie on-line treści w jakości HD, korzystanie z komunikatorów przesyłających obraz w jakości HD lub granie w niektóre gry on-line.
  2. Korzystanie z innych Usług świadczonych przez Operatora za pomocą Sieci nie ma wpływu na prędkość pobierania i wysyłania danych w ramach Usługi dostępu do Internetu. Operator świadczy inne Usługi wyłącznie wtedy, gdy przepustowość Sieci umożliwia równoczesne korzystanie ze wszystkich Usług i pozostaje bez wpływu na ich jakość.
  3. W celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci oraz dla zapewnienia gwarantowanej jakości Usług Operator powołał dział zarządzania Siecią, w którym prowadzi za pomocą odpowiednich narzędzi monitorujących stały monitoring obciążenia Sieci w charakterystycznych jej punktach lun na styku z sieciami innych operatorów. Monitorowanie nie wpływa na jakość świadczonych Usług, prywatność Abonenta i ochronę jego danych osobowych.
  4. Ograniczenia w dostępie lub korzystaniu z Usług, oraz działania, jakie Operator jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa i integralności sieci i Usług są zawarte w § 15 Regulaminu (Obowiązki i odpowiedzialność Abonenta) oraz w § 6 ust. 10 Umowy (rozwiązanie Umowy, zawieszenie świadczenia Usług).

 

  • Wskaźniki jakości usług (za okres 2016/12):
Lp. Wskaźnik Wartość Jednostka
1) Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 25 % odebranych w ciągu 20 s.
2) Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług świadczonych z udziałem personelu 75 % odebranych w ciągu 2 min.
3) Wskaźnik poprawności faktur 99 % wszystkich faktur
4) Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych 99 % wszystkich połączeń
5) Wskaźnik opóźnienia pakietów danych 5ms średnia do routera brzegowego
6) Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci, liczony od zawarcia umowy 14 dni
7) Czas oczekiwania na aktywację usług, liczony od wykonania instalacji 2 godziny
8) Liczba złożonych reklamacji usług telekomunikacyjnych 0 sztuk

 

 

 

Ta strona używa plików cookie. Aby się dowiedzieć więcej kliknij tutaj
OK Rozumiem
x
Skip to content