Niepełnosprawni

Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Operatora Krapkowickie Sieci Internetowe Sp. z o.o. oraz PHU „GAJA” sp. z o.o.

Poniżej zamieszczone zostały informacje o udogodnieniach oferowanych dla osób niepełnosprawnych przez Operatora – Krapkowickie Sieci Internetowe Sp. z o.o. oraz PHU „GAJA” sp. z o.o., Krapkowice 47-303, os. XXX-lecia 20. Informacje te udostępnione zostały przy użyciu dużej czcionki (16 pkt) w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w Krapkowicach, os. XXX-lecia 20 oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej Operatora: www.ksinternet.pl. Na żądanie osoby niepełnosprawnej lub osoby przez nią wyznaczonej, niniejsze informacje przesyłane są w postaci elektronicznej w formie tekstowej na wskazany adres e‑mail w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania. Ponadto, na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, informacje te udostępniane są na papierze w formie wydruku w alfabecie Braille’a w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania. Operator aktualizuje niniejsze informacje raz na kwartał.

I.       Wyposażenie i dostęp do Biura Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta (BOK), które dostosowane jest do obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w Krapkowicach przy ul. XXX-lecia 20.

  1. Wyposażenie BOK w urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą.

Operator udostępnia urządzenie umożliwiające wyświetlanie na monitorze informacji dotyczących świadczonych usług telekomunikacyjnych w formacie pozwalającym na zapoznanie się z tymi informacjami dopasowanym do potrzeb konkretnej osoby.

Udogodnienie dostępne jest w godzinach pracy BOK.

  1. Dostępność tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego.

Operator zapewnia osobom niepełnosprawnym bezpłatny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego. W celu skorzystania z tego udogodnienia, należy zgłosić Operatorowi swój zamiar z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Zgłoszenia może dokonać osobiście osoba niepełnosprawna, a także upoważniona przez nią inna osoba. Zgłoszenia dokonuje się w formie dostępnej dla danej osoby niepełnosprawnej. Operator umożliwia zgłoszenie: telefonicznie pod numerem telefonu 77 474 90 00, faksem pod numerem 77 474 90 01, pocztą elektroniczną pod adresem info@ksinternet.pl, osobiście w BOK lub listownie na adres BOK.

  1. Dostępność BOK dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.

BOK Operatora znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Dostęp do BOK możliwy jest tylko z wykorzystaniem schodów, stąd niestety nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W razie potrzeby, osoba niepełnosprawna z upośledzeniem narządu ruchu może zostać obsłużona poza BOK, np. w miejscu zamieszkania.

II.     Dostęp do informacji

  1. Wzorce umowne.

Wzorce umowne stosowane przez Operatora tj. wzór umowy abonenckiej, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cenniki poszczególnych usług Operator udostępnia w następujący sposób:

  • na papierze w formie wydruku przy użyciu dużej czcionki (16 pkt) – dostępne są w BOK lub na żądanie osoby niepełnosprawnej przesyłane są na adres korespondencyjny w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania,
  • w postaci elektronicznej w formie tekstowej na stronie internetowej Operatora,
  • na papierze w alfabecie Braille’a – przesyłane są na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej na adres korespondencyjny, w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania.

 

  1. Informacje dla osób będących stroną umowy abonenckiej.

Operator na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy abonenckiej dostarcza informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych przy użyciu dużej czcionki, a w razie konieczności na papierze w alfabecie Braille’a na adres korespondencyjny Abonenta, bądź pocztą elektroniczną w formacie tekstowym na adres e‑mail Abonenta.

III.   Telekomunikacyjne urządzenia końcowe

Operator w ramach świadczonej usługi telefonicznej nie oferuje (nie udostępnia, ani nie sprzedaje) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Na wniosek Abonenta będącego osobą niepełnosprawną lub osoby chcącej skorzystać z usług Operatora, Operator wskazuje lub pomaga odnaleźć dostawcę urządzeń lub sprzętu telekomunikacyjnego, niezbędnego do zapewnienia dostępu do świadczonej usługi telefonicznej, przystosowanego do używania przez osoby niepełnosprawne.

IV.  Pomoc w skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego

Operator zapewnia bezpłatną pomoc we właściwym skonfigurowaniu urządzeń lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej osobie niepełnosprawnej. Pomoc dostępna jest w BOK lub przez telefon pod numerem 77 474 90 00, a na wniosek może być udzielana takiej osobie w miejscu jej zamieszkania.

Krapkowice, styczeń 2017 roku

Ta strona używa plików cookie. Aby się dowiedzieć więcej kliknij tutaj
OK Rozumiem
x
Skip to content