Zmiana cenników telefonicznych w zakresie regulacji stawek detalicznych za połączenia telefoniczne wewnątrz UE i EOG

15.04.2019
Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem tzw. eurotaryfy za połączenia telefoniczne w ramach UE, a to w związku z wytycznymi BEREC dotyczącymi wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1971 w zakresie regulacji stawek detalicznych za połączenia telefoniczne wewnątrz UE i EOG. Krapkowickie Sieci Internetowe sp. z o.o. obniży od 15.05.2019 automatycznie wszystkie cenniki aby dochować wymogów powyższej regulacji.

Infromujemy również, iż zmiana cen jest na korzyść klienta(max.1zł/min brutto w UE i EOG) oraz wynika ze zmian przepisów obowiązującego prawa. W związku z czym abonent ma prawo do wypowiedznia umowy jeżeli nie akceptuje zmian cennika, lecz operator może domagać się w takim wypadku zwrotu kosztów udzielonych ulg. Zgodnie bowiem z art. 61 ust. 51 PT „w przypadku, gdy proponowana zmiana w cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie”.

Ta strona używa plików cookie. Aby się dowiedzieć więcej kliknij tutaj
OK Rozumiem
x
Skip to content